Přírodní a bezpečná látka

IP (Inositol) a IP-6 (Inositol hexaphosphate)

Inositol je zařazován mezi vitaminy skupiny B, pod názvem B8  (občas se v literatuře uvádí B9  - názory se v tomto údaji rozcházejí). Je obsažen v řadě potravin jako jsou sója, grapefruit, hrozny, zelí, maso (vnitřnosti).

Je důležitým stavebním prvkem fosfolipidů  a nedílnou součástí stěny jaterních buněk a dalších molekul v lidském organizmu. Jeho syntéza probíhá v ledvinách, jeho nejvyšší koncentrace je v mozku.

V řadě studií byla objevena jeho potenciální možnost působit antikancerogenně buď samostatně nebo v kombinaci s dalšími inositoly (IP6, IP3, kyselinou citrónovou).

Nejvíce výrazných účinků bylo dosaženo právě v kombinaci  s IP6.

Inositolhexafosfát IP6  je molekula běžně přítomná v potravinách zejména s vysokým obsahem vlákniny, jako např. obilniny, luštěniny, cereálie, rýžové otruby, ořechy, semínka, klíčící semena.

Po chemické stránce je to ester kyseliny fosforečné a alkoholu inositolu, taky nazýván jako kyselina fytová. IP6 je cyklický 6 sytný alkohol se 6 fosfátovými skupinami a je nejrozšířenějším inositol fosfátem na Zemi. Má hlavní postavení ve tvorbě lipidové dvojvrstvy buněčných membrán. Má význam pro výživu mozkových buněk, jelikož při nedostatku glukosy slouží jako energie pro srdce a srdeční tkáň si inositol dokáže proměnit na glukosu a tím dokáže zlepšit mozkovou činnost. Inositolhexafosfát  je také známý pod názvem kyselina fytinová.

IP6 ovlivňuje řadu procesů v organismu, jako např.

  • podpora sekrece insulinu; jeho pravidelné užívání může působit jako prevence k léčbě komplikací neuropatií u onemocnění Diabetes mellitus,
  • snížení agregace krevních deštiček a tím snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění ,
  • hypocholesterolemický účinek – napomáhá snižovat hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi,
  • napomáhá snižovat poškození tkání v průběhu zánětu, což tak snižuje potencionální riziko poškození DNA,
  • má význam v prevenci tvorby ledvinových a močových kamenů,
  • výrazně působí proti úzkosti a panickým atakům, u osob oslabených stresovými situacemi (po dlouhém onemocnění, operaci, chemoterapii),
  • má pozitivní vliv na  plodnost u žen a mužů,
  • a v neposlední řadě jeho silné anti-oxidační vlastnosti jsou známé už velice dlouho a proto je neustále podrobován mnoha studiím, které se týkají jeho prevence před rakovinou a civilizačními nemocemi.

Inositol hexafosfát (IP6) je známý rovněž jako myo-inositol hexafosfát, který představuje celkově přírodní látku a je velmi bezpečný. IP6 se nachází v podstatném množství v celozrnných výrobcích, luštěninách, ořeších a semenech a představuje primární zdroj energie pro klíčící semena. IP6 a ostatní inositol fosfáty (IP1, IP2, IP3, IP4, IP5) se nacházejí ve většině buněk savců, kde pomáhají při „regulaci a normalizaci“ různých důležitých funkcí buněk.

Dr Abulkalam M. Shamsuddin, M.D., PhD, profesor patologie na univerzitní škole lékařství Maryland v Baltimore jako první provedl pokusy protirakovinného účinku Inositol & Cal Mag IP6. Dr. Shamsuddin zkombinoval inositol a Cal Mag IP6, protože tímto způsobem mohl IP6 zredukovat jeden nebo více fosfátů (P) a mohl vytěžit z účinku důležitějšího IP3.

IP3 je klíčovým regulátorem růstu buněk, proto Inositol & Cal Mag IP6 vytvářejí maximální požadovaný účinek. IP3 řídí produkci a diferenciaci buněk. Inositol je uznáván jako součást vitaminů skupiny B. Inositol se nachází v mase, citrusových plodech, ořeších, fazolích a celozrnných výrobcích. Je rozpustný ve vodě a v těle se neukládá příliš dobře – nevytváří zásoby. Proto je třeba jej denně užívat k podpoře mnoha funkcí.

Pouze IP6 - inositol je patentován a představuje proprietární ingredienci, u které bylo provedeno více než 70 studií ke zhodnocení jejích silných účinků.

Vlastnosti objevené u kombinace inositolu a Cal Mag IP6  jsou pro lidské zdraví zásadní v mnoha funkcích.

Inositol & Cal Mag IP6 představuje účinnější kombinaci než výživa s vysokým obsahem vlákniny! Enzym zvaný fytáza se rovněž nachází ve střevě a ve skutečnosti může rozkládat a degradovat IP6, proto není možné, aby se projevil jeho požadovaný účinek na tělesné struktury. Čistý inositol & Cal Mag IP6 je mnohem účinnější, neboť je vstřebáván dříve, než má tento enzym možnost jej zničit.

Vylepšené vlastnosti ve smyslu imunity a antioxidačního působení

Vytvořením vazby (se železem v chelátové formě) má IP6 jedinečnou schopnost odebrat kyslík bez toho, aby se z něho vytvořili volné kyslíkové radikály. (brání tak reakci volných kyslíkových radikálů s bílkovinami, lipidy a DNA bez následného poškození buněk)

NK buňky (přirození zabíječi)

Hrají stěžejní roli v různých aspektech tělesného obranného systému. Laboratorní studie „in-vivo“ využívají myši krmené IP6, u kterých došlo k naměření výrazného nárůstu aktivity NK buněk ve srovnání s neléčenou kontrolní skupinou*. *(Baten et al., 1989)

Cholesterol a triglyceridy

Ve zvýšené míře jsou cholesterol a triglyceridy hlavními rizikovými faktory u aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění. U studií in-vivo prováděných na myších s obohacenou stravou byl cholesterol snížen o 19 % a triglyceridy o 65 % při přidání IP-6 do stravy*. Jiné studie prokázaly, že jedinci se zvýšenou hladinou cholesterolu mají ve svém organizmu  zvýšenou hladinu zinku v porovnání s mědí. IP6  skutečně normalizuje poměr zinek : měď. Jiné studie u zvířat prokázaly, že dochází k odstranění kalcifikace artérií. *(RAXIL JARIWALLA et al., 1990)

Diabetes

Nedostatek inositolu v buňkách u pacientů s diabetem (jako například ztráta citu v nervových zakončeních rukou a nohou, katarakta – šedý zákal,  poškození sítnice a časné změny funkci ledvin). Dávkování inositolu má rozmezí od 0,5 gramů dvakrát denně do 3 gramů/denně, při podávání u pacientů s diabetickou neuropatií*. Dosavadní výsledky podporují tvrzení, že dodávání inositolu může mít přínos v prevenci a léčbě neurální komplikací onemocnění diabetes mellitus. *(HOLUB, 1986)

Ledvinové kameny (urolithiáza)

Většina ledvinových kamenů je zapříčiněna abnormální akumulací šťavelanu vápenatého a fosforečnanu vápenatého. Je známo, že 1-3 % celkového podávaného IP6 je vylučováno v lidské moči. Pokusy prokázaly, že IP6, IP2 a IP3 jsou účinné prostředky v prevenci formace vápenatých krystalů*. Proto obsah fosfátu IP6 v moči by účinně snižoval tvorbu ledvinových kamenů. Dříve se dieta s vysokým obsahem IP6 (rýžových otrub) používala k léčbě ledvinových kamenů. Je však snazší vzít si malé množství Inositol & Cal Mag IP6 ve formě tablety či kapslí. *(Grases et al., 1995, 1996A;1996B; Modiln, 1980)

Onemocnění srdce

Silná protidestičková aktivita určuje, že IP6 může snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění a jiných chorob, které vznikají v důsledku formace sraženin a jejich uvolnění do krevního oběhu, například ischemické mozkové příhody*.*(Vucenik-I,Podcaczasy-J-J, Shamsubdin-A-M. Anticander Research 1999, září-říjen, svazek 19)

Zánět a fibróza

Fibróza představuje tvorbu fibrózní tkáně v plicích v reakci na iritační činidlo, například na azbest. Jelikož IP6 má schopnost odebrat  železo či neaktivní volné radikály, snižuje míru poškození tkáně během zánětu snížením potenciálního rizika poškození DNA. Testy prováděné na krysách vystavených azbestu, kterým byl podáván IP6, prokázaly významně nižší výskyt fibrózy než u kontrolní skupiny krys*. *(Dr. David W. Kamp et al., 1995a, b)

Inhibice rakoviny prostřednictvím Inositol & Cal Mag IP6

Ústav technologie lékařského výzkumu a oddělení patologie univerzitní školy lékařství Maryland, Baltimore, MD 21201. Studie prováděl dr. Shamsuddin et al.. Nápadný protirakovinný účinek Inositol & Cal Mag IP6 byl demonstrován v rámci různých experimentálních modelů.

Snížením proliferace buněk zvyšuje IP6 úroveň diferenciace maligních buněk, což často vede k reverzi k normálnímu fenotypu. Posílení imunity a antioxidační působení Inositol & Cal Mag IP6  můžou rovněž přispívat k destrukci nádorových buněk.

Nicméně molekulární mechanismus, který je podkladem protirakovinného účinku, není zcela pochopen. Jelikož je bohatě přítomen v běžné stravě, účinně vstřebáván z gastrointestinálního traktu a je bezpečný, je IP6 velkým příslibem v našich strategiích prevence a léčby rakoviny. Inositol & Cal Mag IP6 podporuje protirakovinný účinek konvenční chemoterapie, kontroluje metastazování rakoviny a zlepšuje kvalitu života, jak se prokázalo v pilotním klinickém hodnocení.

Údaje důrazně podporují používání Inositol & Cal Mag IP6 v rámci našich strategií prevence a léčby rakoviny. Účinnost a bezpečnost Inositol & Cal Mag IP6 v  terapeutických  dávkách je však nutno stanovit ve fázi I a fázi II klinického hodnocení u lidských subjektů.