IP6 - Inositol: Přírodní LÁTKA dekády

IP6 - inositol je patentově chráněná kombinace látek (IP - IP6), které jsou součástí každé savčí buňky, podílejí se na regulaci buněčných funkcí a vykazují silnou antioxidační aktivitu.

IP6 - inositol  byl krátce po uvedení do prodeje ve Spojených státech amerických oslavován jako přírodní produkt dekády už v roce 1998. Je však nutno dodat, že tomu předcházelo více než dvě desetiletí výzkumu. Látce IP6 - inositol se dostalo tak velké pozornosti právem. Od té doby bylo na IP6 - inositol  provedeno dalších dva tisíce studií, které minimálně potvrdily, že IP6 - inositol má velký význam pro udržení zdraví proti nepříznivým civilizačním vlivům. Význam látky IP6 - inositol je i v jeho užívání při následné péči u "osob takzvaně prohlášených za zdravé, které prošly náročným procesem návratu ke zdraví“.

Dodávání inositolu je doporučováno především pro obnovení fyziologické funkce jater po infekční žloutence a po jiných déletrvajících onemocněních.

IP6 a ostatní inositolfosfáty se přirozeně vyskytují ve většině buněk savců, kde se podílejí na řadě důležitých buněčných funkcí.

První složkou patentově chráněné kombinace látek IP6 - inositol  je inositol. Životně důležitá látka inositol spoluvytváří  buněčné membrány. V rostlinné potravě je vázanou formou inositolu kyselina fytová. Její estery se podílí v organismu na řadě důležitých funkcí. Zdrojem inositolu jsou zejména luštěniny a obiloviny. Denní potřeba čistého inositolu se odhaduje na 1000 mg. Tuto potřebu běžná strava většinou nepokrývá. CellMax™  je tak významným doplňkem se svým obsahem inositolu.

Druhou složkou patentově chráněné kombinace látek IP6 - Inositol  je IP6 (inositolhexafosfát), forma přírodního vitaminu, strukturou podobná inositolu. IP6 pomáhá tělu s mnoha důležitými procesy.

 • Přidáním minerálních látek  jako jsou vápník a hořčík k IP6 v patentové podobě Cal Mag IP6   tak sehrává důležitou úlohu v procesu dělení a specializace buněk a tento komplex je mnohem účinnější, protože je absorbován dříve, než může dojít k jeho degradaci enzymem nazývaným fytáza.
 • Přidáním vitaminu C a selenu k patentově chráněné kombinaci látek tak může přispívat k ochraně buněk před oxidačním stresem a  přispívat tak k správnému fungování imunitního systému.

Dle studií prováděných jak v USA, tak v Evropě je IP6 - Inositol doporučován jako prevence u osob se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny. Rovněž je doporučován ke zvládnutí vedlejších efektů léčby.

IP6 - inositol dále přispívá k ochraně před civilizačními nemocemi jako jsou:

 • ateroskleróza
 • infarkt myokardu
 • cévní mozková příhoda
 • hypertenze
 • obezita
 • diabetes mellitus
 • rakovina
 • revmatické nemoci
 • „dlouhodobý stres“

O IP6 můžeme bez nadsázky říci, že se jedná o jakýsi „Aspirin" přírodní medicíny a to z důvodu širokého spektra aplikací. IP6 - inositol se používá v různých antiaging programech, jeho chelatačních účinků je využíváno při léčbě ledvinových kamenů. IP6 a Inositol rovněž hrají významnou roli při udržování zdravé hladiny cholesterolu a krevního tlaku. S takto širokou škálou působení lze IP a IP6 považovat za nutnou a vhodnou součást optimálního suplementačního programu.

Množství současných klinických dat realizovaných in vitroin vivo eviduje u kombinace IP6 - inositol široké spektrum protinádorových účinků.

Vlastní mechanismus účinku působení IP6 - inositol zahrnuje vliv na buněčnou proliferaci (růst), diferenciaci (dělení) a apoptózu (programovou smrt buňky). Zde teprve začínáme mapovat vlastní biochemické pochody těchto látek. Navíc je obecně z literatury dobře známo, že všechny savčí buňky obsahují inositol a jeho deriváty IP1-IP6. Obsah těchto látek je pro životní cyklus buňky naprosto nezbytný, protože se právě tyto látky pravděpodobně podílí na přenosu důležitých signálů a informací (jakýsi vnitřní buněčný informační systém) a jsou aktivní v růstu, dělení, dozrávání a odumírání buněk (dokážou buňku naprogramovat tak, že sama zanikne).

Výsledky výzkumů: Dle studií prováděných jak v USA, tak v Evropě je IP6 - inositol doporučován jako prevence u osob se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny. Rovněž je doporučováno jeho užívání ke zvládnutí vedlejších efektů léčby. Dávkování a doporučení však vycházejí ze zkoušek na zvířatech, nebyly zkoušeny na lidech.

IP6 - inositol je velmi dobře snášen. Ojediněle se může vyskytnout přecitlivělost na jednotlivé složky přípravku. (www.koc.cz)